Aafje ontwikkelt revalidatieafdeling voor ouderen met obesitas met steun van Zilveren Kruis

Deel dit bericht:

Aafje ontwikkelt met steun van zorgverzekraar Zilveren Kruis een revalidatieafdeling voor ouderen met ernstig overgewicht. Deze afdeling, in Aafje De Vijf Havens, richt zich op ouderen met morbide obesitas die moeten revalideren of herstellen van een operatie of ziekenhuisopname. De afdeling heeft plek voor dertien klanten met de mogelijkheid tot uitbreiding. Aafje verwacht dat er jaarlijks tussen de 70 en 100 klanten met obesitas komen revalideren.

Vijf jaar geleden is Aafje De Vijf Havens gestart met een pilot-revalidatie afdeling voor klanten met morbide obesitas. Hieruit is gebleken dat er veel behoefte aan is. Patiënten konden vanuit het ziekenhuis vaak niet doorstromen, omdat er geen passende zorg beschikbaar was. Er worden hoge eisen gesteld aan het bieden van (revalidatie)zorg aan patiënten met (morbide) obesitas. Er wordt gevraagd om meer zorguren, behandeling en nazorg, maar er zijn ook specifieke voorzieningen nodig op het gebied van verpleging, hulp- en tilmiddelen en apparatuur en veiligheid. Aafje heeft specifieke afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over het declareren van meerkosten voor revalidatiezorg aan deze groep patiënten.

Deze locatie van Aafje is ook daarom uitgekozen als expertisecentrum op dit gebied. Door het op één plek te houden, kunnen de extra middelen efficiënt worden ingezet. Uiteindelijk leidt dit ook tot meer expertise en daardoor betere zorg.

Tijdelijk verblijf
Het verblijf op de obesitas afdeling is tijdelijk. Het is de bedoeling dat de klant na revalidatie terugkeert naar de thuissituatie. Naast de triage wordt er ook naar de fysieke conditie en motivatie gekeken om in aanmerking te komen voor een plek. Aafje is momenteel een van de weinige organisaties in Nederland die investeert in de zorg aan deze doelgroep.

Bron: Aafje

Bekijk hier onze andere blogs