menu
close
Home keyboard_double_arrow_right Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Allemaal Aafje

Allemaal Aafje dienstverlening

1.Allemaal Aafje maakt onderdeel uit van Aafje en bemiddelt zonder winstoogmerk voor haar leden in een breed dienstenaanbod. Allemaal Aafje streeft ernaar om het dienstenaanbod van zo hoog mogelijke kwaliteit te houden en stelt als doel om bij te dragen aan een comfortabel zelfstandig wonen van haar leden.

2. Om dit doel zo goed mogelijk te realiseren bemiddelt Allemaal Aafje tussen de vrager en de aanbieder tegen een gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding. Allemaal Aafje verwijst het lid door naar een organisatie die de aangevraagde dienst kan leveren. 

3. Allemaal Aafje is tijdens kantooruren bereikbaar.

4. De aangeboden dienstverlening van Allemaal Aafje wordt bekostigd uit lidmaatschapsgelden. De kosten voor de diensten en cursussen zijn voor eigen rekening van het lid. Het is mogelijk dat een deel van de dienstverlening bekostigd kan worden vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Het lid draagt zelf de verantwoording om dit uit te zoeken.

5. De dienstverlening wordt door Allemaal Aafje uitgebreid gescreend voordat deze in het aanbod wordt opgenomen. De screening bestaat uit kwaliteit, service, betrouwbaarheid en geboden ledenvoordeel.

6. Allemaal Aafje heeft de rol als intermediair tussen dienstverlener en lid.Het lid is opdrachtgever van de dienstverlener en kan daarom ook alleen zelf de dienst wijzigen of annuleren. 

7. De betaling voor de geleverde diensten vindt rechtstreeks plaats tussen dienstverlener en lid. Allemaal Aafje zit hier niet tussen.

Het lidmaatschap

8. De door de dienstverlener gegeven korting geldt alleen voor consumenten die lid zijn van Allemaal Aafje.

9. Een consument kan lid worden van Allemaal Aafje door zich schriftelijk, telefonisch of digitaal aan te melden.

10. Het lidmaatschap geldt per huishouden en heeft een looptijd van 1 jaar. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk, telefonisch of per mail worden opgezegd. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

11. Middels een machtiging geeft het lid diens goedkeuring aan Allemaal Aafje om het lidmaatschapsgeld eenmaal per jaar af te schrijven. Het lidmaatschapsgeld vindt plaats middels een automatische incasso.

12. Nieuwe leden ontvangen de ledenpas binnen 2 weken na afsluiten van het lidmaatschap.

Aansprakelijkheid 

13. De dienstverleners in het aanbod van Allemaal Aafje hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Allemaal Aafje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die leden lijden. 

Klachtenprocedure

14. Indien het lid niet tevreden is over de door de dienstverlener verrichtte diensten dient het lid in eerste instantie rechtstreeks met de betreffende dienstverlener tot een oplossing te komen. Is de klacht niet tot tevredenheid van het lid opgelost, dan tracht Allemaal Aafje hierin te bemiddelen.

Overig

15. Het lid kan schriftelijk benaderd worden voor commerciële doeleinden. Indien dit niet wenselijk is kan dit telefonisch, schriftelijk of per mail worden doorgegeven door het lid.

16. Allemaal Aafje handelt in overeenstemming met de privacywetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens.

17. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.