Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Allemaal Aafje

1. Allemaal Aafje bemiddelt voor haar leden in een breed dienstenaanbod met een goed kwaliteitsniveau op het gebied van zorg-, woon- en welzijnsdiensten en heeft als doel het langer zelfstandig thuis zo comfortabel mogelijk te maken voor haar leden.

2. Allemaal Aafje:
– Bemiddelt tussen vrager en aanbieder tegen een gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding.
– Verwijst het lid naar een organisatie die de gevraagde dienstverlening kan leveren.
– Verstrekt informatie over de aangeboden dienstverlening.
– Is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.

3. De kosten voor de diensten en cursussen die Allemaal Aafje aanbiedt zijn voor eigen kosten van het lid, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om de behandeling in te dienen bij de zorgverzekering indien dit mogelijk.

4. Allemaal Aafje screent de aangeboden diensten voorafgaand de samenwerking start.

5. Het lid is zelf opdrachtgever van de dienstverlener en betaalt de dienstverlener rechtstreeks voor zijn geleverde dienst(en) zonder tussenkomst van Allemaal Aafje. Allemaal Aafje bemiddelt tussen haar leden en dienstverleners.

Lidmaatschap

6. Alleen leden komen in aanmerking voor de korting op de dienstverlening van Allemaal Aafje.

7. Allemaal Aafje biedt de mogelijkheid om telefonisch, schriftelijk of digitaal het lidmaatschap af te sluiten. 

8. Het lidmaatschapstarief geldt per huishouden.

Betalingsprocedure

9. Het lid geeft goedkeuring middels een machtiging om het bedrag van het lidmaatschap af te laten schrijven. Eenmaal per jaar wordt het lidmaatschapsgeld afgeschreven. Het lid kan op elk moment van het jaar lid worden van Allemaal Aafje.

10. Na het afsluiten van het lidmaatschap wordt de pas opgestuurd naar het opgegeven huisadres.

Aansprakelijkheid

11. Bij geval van eventuele schade is Allemaal Aafje niet aansprakelijk. De bij Allemaal Aafje aangesloten dienstverleners hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Klachtenprocedure

12. Bij klachten neemt het lid in eerste instantie rechtstreeks contact op met de desbetreffende dienstverlener om samen tot een oplossing te komen. Indien het lid en de dienstverlener er samen niet uitkomen, dan tracht Allemaal Aafje hierin te bemiddelen.

13. Bij meerdere klachten over een bepaalde dienstverlener gaat Allemaal Aafje met deze in gesprek. Zonder dat hierna verbetering van dienstverlening intreedt, wordt naar deze dienstverlener niet langer doorverwezen.

15. Ter bescherming van persoonsgegevens handelt Allemaal Aafje in overeenstemming met de privacywetgeving. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

16. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.