" /> " /> Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap Allemaal Aafje

Artikel 1 Lidmaatschap

Het lidmaatschap omvat alle diensten en voordelen van Allemaal Aafje.

Allemaal Aafje is onderdeel van Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels; gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24388202. Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van Allemaal Aafje.

 

Artikel 2 Voordeelpas

Leden van Allemaal Aafje ontvangen jaarlijks een nieuwe ledenpas, die geldig is voor de duur van één jaar. Hiermee kan van alle voordelen, die Allemaal Aafje te bieden heeft, worden geprofiteerd. Het lidmaatschap (met uitzondering van de ongevallenverzekering *) is geldig voor alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen.

* *De ongevallenverzekering wordt alleen afgesloten voor degene wiens naam op de pas vermeld staat; in de leeftijdscategorie 20 tot en met 84 jaar.

Artikel 3 Contributie

Leden betalen de contributie jaarlijks vooruit. Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan voor de minimale duur van één jaar. Restitutie is niet mogelijk. In 2019 bedraagt de contributie € 19,95. Sinds 1 januari 2018 kunnen nieuwe leden alleen nog betalen via automatische incasso.

Aafje behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de hoogte van de contributie en/of de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 1 december gepubliceerd op de website www.allemaalaafje.nl

Artikel 4 Kwaliteit

Allemaal Aafje is een kwaliteitspakket. Al onze diensten kopen wij in bij professionele en erkende leveranciers. De cursussen en workshops worden verzorgd door gekwalificeerde docenten.

Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden

Moet u door omstandigheden een aangevraagde dienst of deelname aan een evenement of theatermiddag annuleren, dan geldt het volgende:

  • Als u een aanvraag voor een dienst hebt geplaatst, maar nog geen telefonisch contact hebt gehad met de leverancier van deze dienst, kunt u de dienst annuleren door te bellen met de Allemaal Aafje klantenservice. Hebt u wel telefonisch contact gehad met de leverancier van de dienst, dan belt u hem of haar rechtstreeks om de dienst te annuleren.
  • Als u zich heeft ingeschreven voor een (gratis) evenement of theatermiddag en u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, vragen wij u ons telefonisch, via de Allemaal Aafje klantenservice, op de hoogte te stellen. Dan kunnen wij iemand anders blij maken met de vrijgekomen plaats(en). Bij annulering van een betaald evenement of theatermiddag is restitutie niet mogelijk.

De Allemaal Aafje klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer 088 8 233 233, keuze 3.

Artikel 6 Wijziging persoons- en/of bankgegevens

Wijzigingen van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres, kunt u schriftelijk doorgegeven per post of per e-mail. Schriftelijk graag sturen naar Allemaal Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Per e-mail: ledenservice@allemaalaafje.nl. Indien u deze wijziging liever per telefoon door wilt geven, dan kunt u bellen met de Allemaal Aafje klantenservice. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op nummer 088 8 233 233, keuze 3.

Wijzigingen van uw bankgegevens worden uitsluitend na een schriftelijke melding per post of per e-mail doorgevoerd.

Artikel 7 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar, daarna is het per maand opzegbaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren. De opzegging stuurt u naar Allemaal Aafje, o.v.v. Opzeggen lidmaatschap, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam of per e-mail naar ledenservice@allemaalaafje.nl.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Aafje treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een leverancier van diensten of producten, met wie Aafje een samenwerking is aangegaan. U als lid geeft zelf opdracht aan de leverancier van diensten of koopt zelf een product bij een leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van zijn werkzaamheden/diensten en/of voor het leveren van een deugdelijk product. Aafje is derhalve niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichtte werkzaamheden/diensten en/of producten van de leveranciers of derden.

Artikel 9 Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. https://www.aafje.nl/privacyverklaring-en-cookiebe...

Artikel 10 Niet tevreden?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Laat het ons weten. Dit kan telefonisch via de klantenservice 088 8 233 233, keuze 3 of door te mailen naar:ledenservice@allemaalaafje.nl.

Artikel 11 Slot

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist Aafje.

 

Favorieten van Allemaal Aafje leden
Binnen één werkdag gratis (zorg)advies
Gratis krukken lenen

Favorieten van Allemaal Aafje leden

  • Binnen één werkdag gratis (zorg)advies
  • Korting op uw zorgverzekering
  • Gratis krukken lenen
  • Ledenacties en gratis bijeenkomsten

Profiteer van alle voordelen voor slechts €19,95 per jaar

Ik wil lid worden