menu
close
Home keyboard_double_arrow_right Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy heeft bij Aafje alle aandacht

Voor een goede zorg- en dienstverlening legt Aafje uw persoonsgegevens vast. Om dit verantwoord te doen, houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Aafje verwerkt gegevens altijd zorgvuldig en veilig.

In deze verklaring leest u onder andere waarom wij uw gegevens verwerken, welke gegevens wij verzamelen, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen over privacy.

Waarom verwerkt Aafje uw gegevens?
Aafje verwerkt uw gegevens ten behoeve van:
– Het bieden van goede dienstverlening;
– Het beheren van de administratie;
– Het analyseren van incidenten en/of calamiteiten;
– Het doen van klanttevredenheidsonderzoek en andere kwaliteitsonderzoeken;
– Het doen van onderzoek ter verbetering van de dienstverlening en efficiëntie van de bedrijfsvoering;
– Het versturen van nieuwsbrieven en/of post voor het onder de aandacht brengen van ons dienstverlening.
– Het voldoen aan wettelijke taken en/of verplichtingen.

Welke gegevens verzamelt Aafje van u?
Vanaf het moment dat u bent aangemeld als lid van Aafje, verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Het gaat hier om gegevens die wij direct van u ontvangen, dus uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer en contactgegevens.

U bent niet verplicht om deze gegevens door te geven, maar als u dat niet doet, kan het zijn dat wij niet de aangevraagde dienstverlening of producten kunnen leveren.

Ook legt Aafje gegevens vast van contactpersonen, vrijwilligers, leden, relaties en leveranciers. Wij proberen hierbij zo min mogelijk gegevens vast te leggen.

Wanneer mag Aafje uw persoonsgegevens gebruiken?
Aafje gebruikt uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
– Toestemming;
– Een dienstverleningsovereenkomst;
– Het nakomen van een wettelijke verplichting;
– Om vitale belangen te kunnen beschermen.

Communicatie
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Allemaal Aafje per post of per e-mail. Wij bieden altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u deze berichten niet wilt ontvangen. Onze e-mailberichten die wij verzenden hebben altijd een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw gegevens binnen tien werkdagen uit onze communicatie.

CRM tools
Aafje heeft de mogelijkheid om uw informatie te registreren in Customer Relationship Management (CRM)-tools om (klant)relaties te beheren.

Verwerking gegevens bezoek website
In het algemeen kunt u de websites van Allemaal Aafje bezoeken zonder informatie in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om gegevens, zodat wij bijvoorbeeld kunnen reageren op uw (aan)vraag.

Aafje verzamelt gegevens over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogeheten ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt. Wij koppelen deze informatie niet aan uw identiteit.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze websites van Allemaal Aafje te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor uw gebruiksgemak (zodat onze websites makkelijker toegankelijk zijn en u niet steeds dezelfde informatie hoeft op te geven).

Hoe lang bewaart Aafje uw persoonsgegevens?
Aafje bewaart uw gegevens zo lang als dat het nodig is voor het verlenen van onze dienstverlening en zo lang de wet het verplicht om gegevens te bewaren. Nadat deze termijn verstrijkt verwijderen we uw gegevens. 

Het delen van uw gegevens met andere dienstverleners
Allemaal Aafje werkt samen met diverse andere organisaties om diensten en producten namens ons te leveren, bijvoorbeeld met een organisaties die de hosting van de websites onderhoudt. Daarnaast delen wij enkele gegevens van u met organisaties die onze Allemaal Aafje leden korting bieden op hun dienstverlening of/en producten. Wij geven aan deze zorg- en dienstverleners alleen de elementen van uw gegevens die zij nodig hebben om deze zorg, producten of diensten te leveren. Deze dienstverleners mogen deze gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

Waar bewaart Aafje uw persoonsgegevens?
In principe bewaren wij uw gegevens altijd binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als Aafje toch gegevens moet doorgeven aan een land buiten de EER, dan zullen we dit alleen doen:
a) als de privacywet van dit land goed genoeg is volgens de Europese Commissie, of
b) als er genoeg maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Aafje zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen om de privacy van uw gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen. Aafje zorgt ervoor, met het sluiten van contracten dat eventuele andere partijen die namens Aafje gegevens gebruiken, ook passende beveiligingsmaatregelen hebben.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de wet heeft u verschillende rechten:
– Recht op inzage: u kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt alleen gegevens van uzelf opvragen, niet over anderen.
– Recht om intrekken toestemming: verwerkt Aafje uw gegevens op basis van toestemming? Dan kunt u die altijd intrekken.
– Recht van aanpassen, aanvullen, beperken of verwijderen: zijn uw gegevens niet juist of compleet? Wilt u dat er minder gegevens van u worden verwerkt? Aafje kan dit op uw verzoek aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als een wet- en regelgeving ons vraagt om gegevens te houden voor een bepaalde tijd.
– Recht op bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen om deze niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld als Aafje wettelijk is verplicht om ons bepaalde gegevens te gebruiken.
– Recht op duidelijke informatie: u heeft recht op duidelijke informatie over wat Aafje met uw gegevens doet.

Om een aanvraag voor het uitoefenen van uw recht te kunnen behandelen zal Aafje uw identiteit moeten controleren. Aafje reageert uiterlijk binnen 30 dagen nadat we uw vraag hebben ontvangen.

Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen?
Voor vragen en klachten ten aanzien van privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Aafje. Deze functionaris ziet toe dat Aafje voldoet aan de AVG.

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via 088 8 233 233 of mailen naar gp_digitaleveiligheidenprivacy@aafje.nl.

Bent u desondanks niet tevreden met de behandeling van uw vraag of klacht door onze Functionaris Gegevensbescherming? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens: postbus 93374, 2509AJ, Den Haag of via deze link.

Link naar andere websites
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten, zoals de websites van Aafje en naar partijen waar wij mee samenwerken. Wij proberen alleen links te bieden naar websites die hetzelfde respect voor privacy hebben als wij, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of hoe deze andere websites omgaan met privacy.

Veranderingen aan deze privacyverklaring
Aafje kan deze privacyverklaring af en toe veranderen en verbeteren.

Disclaimer
Aafje heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te veranderen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.